ARTIKELEN

Vijf dimensies PLG.png

DE VIJF DIMENSIES VAN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

Sarah Bergsen, Erik Meester en Michel Freriks. Uit Basisschoolmanagement (01/2021)

Het idee van de school als professionele leergemeenschap (PLG) is al jaren populair bij schoolleiders en -bestuurders. Een PLG wordt gezien als een groep onderwijzers die regelmatig samenkomt, expertise uitwisselt en zich gezamenlijk op onderzoek- matige wijze inzet voor verbetering van de onderwijskwaliteit en leerresultaten van de leerlingen (DuFour et al., 2016). Wat hier in de praktijk van terechtkomt, varieert sterk per school. Waar moeten schoolleiders op basis van zowel wetenschappelijke inzichten als ervaringskennis bij een duurzame ontwikkeling tot PLG allemaal aan denken?

HERPAK HET VAKMANSCHAP

Sarah Bergsen (2019)

Deze column heb ik voorgedragen in Pakhuis de Zwijger tijdens een avond over 'de leerkracht centraal'

Vrouwelijke leraar tijdens een wiskundel
shutterstock_706500025 multimedia.jpg

LEREN MET MULTIMEDIA: TIEN TIPS (LET OP: PAYWALL DIDACTIEF)

Sarah Bergen & Erik Meester (2019)

Vanuit deze praktische, wetenschappelijk onderbouwde principes kun je multimedia beter inzetten. Ze zijn gebaseerd op experimenten van onderwijspsycholoog Richard Mayer.

CONSTRUCTIVISME IS GEEN DIDACTIEK: WAAROM BEGINNERS ANDERS LEREN DAN EXPERTS

Sarah Bergsen, Erik Meester, Paul Kirschner & Anna Bosman (2019)

TH&MA Hoger Onderwijs

Onderwijsvernieuwingen waarin de docent de rol aanneemt als 'facilitator, gids of coach' zijn geen aantoonbare garantie voor succes. Toch is het 'constructivistische' gedachtengoed nog altijd populair in het hoger onderwijs, getuige het grote aantal minimaal begeleide onderwijsvormen. "Tegenwoordig zouden we beter moeten weten," stellen Sarah Bergsen, Erik Meester, Paul Kirschner en Anna Bosman.

Teenagers in Library_edited.jpg
CLT_edited.jpg

COGNITIEVE BELASTINGTHEORIE

Sarah Bergsen & Erik Meester (2019)

JSW

Bij het leren en lesgeven moet de leerkracht rekening houden met hoe het menselijk brein informatie verwerkt en tot leren komt. Hoe komt het dat je bepaalde informatie beter kunt onthouden dan andere? De cognitieve belasting theorie biedt een aantal verklaringen.

SCHOOL ALS LERENDE ORGANISATIE

Erik Meester, Pim Pollen, Margareth de Wit, Michel Freriks, Sarah Bergsen en Alex Koks (2018)

JSW

Bestuurders en schoolleiders hebben een belangrijke rol, maar als het gaat om de werkelijke verbetering van de onderwijspraktijk, zal enkel de leerkracht het uiteindelijk kunnen realiseren. Het is de morele plicht van onderwijsprofessionals om het altijd beter te willen doen. Werken met het hoogste goed van andere mensen, hun kinderen, verplicht hen daartoe. Maar goed onderwijs verzorgen, is een heel moeilijk en belangrijk vak en dat kunnen leerkrachten niet alleen. Hoe creëer je een school als professionele en lerende organisatie?

brainstorming
MSH 2017.png

INTELLIGENTIE: NATURE OF NURTURE?

Sarah Bergsen (2018)

JSW

Op 6 november 2017 vond de zevende editie van het internationale onderwijscongres ‘Making Shift Happen’ plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam, georganiseerd door Academica Business College. Deze editie was het thema ‘The Battle of Nature versus Nurture’, refererend naar het aloude doch immer actuele debat over wat nu eigenlijk is aangeboren (nature) en wat is aangeleerd (nurture). Internationale wetenschappers en experts gingen tijdens keynotes dieper op dit thema in.

DE HOLLE RETORIEK VAN DE 21ST-CENTURY SKILLS: HOEZO IS KENNIS MINDER BELANGRIJK?

Erik Meester, Sarah Bergsen & Paul Kirschner (2017)

TH&MA Hoger Onderwijs

De voortdurende nadruk in onderwijsland op generieke vaardigheden brengt de positie van vakkennis in gevaar en heeft
een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit, betogen Erik Meester, Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner. ‘We moeten de beschikking over kennis, bijvoorbeeld via internet, niet verwarren met het bezit van kennis.’

Group of people with VR Headset_edited.jpg